RWA: Rook- en Warmte Afvoersysteem

Een RWA ( rook- en warmte afvoersysteem of rookbeheersingsysteem) is een automatisch brand-beveiligingssysteem tegen rook en hitte ontwikkeling in gebouwen. Rook en warmte afvoer bij binnenbranden kan letsel voorkomen en schade in gebouwen beperken. Aanwezigen zullen minder last ondervinden van rookontwikkeling en veel beter in staat zijn een gebouw snel te verlaten. In uitzonderlijk gevaarlijke situaties zal het zelfs mensenlevens kunnen redden. In (landen) is dit systeem al verplicht in (overheids en openbare) gebouwen. In Nederland zal dit binnenkort ook verplicht worden. RWA is een Investering in het beperken of voorkomen van brandschade én letselschade.

Waarom een RWA-systeem?

Brand is een van de grootste schadeveroorzakers in Nederland. Jaarlijks gaan voor vele miljoenen euro’s gebouwen en goederen verloren als gevolg van brand. Eén op de vijf bedrijven komt een brand nooit helemaal te boven en is binnen vijf jaar failliet. Maar de grootst mogelijke schade van een brand zijn de eventueel te betreuren slachtoffers. Het is dan ook niet vreemd dat er in de bouwregeling (Bouwbesluit) veel aandacht is voor het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een brand.

Vreemd genoeg is het niet het vuur zelf, maar zijn het de vrijkomende hete rookgassen die het grootste gevaar opleveren. Hete rookgassen vullen immers het gebouw in luttele minuten en maken het vluchten onmogelijk. Door de hitte van al snel 1200ºC, bezwijkt de gebouwconstructie met alle gevolgen van dien. Onderzoek heeft aangetoond dat, ook bij een niet totale brand de rookschade vele malen groter is dan de schade door het directe vuur.

Een RWA-systeem zorgt voor de afvoer van hete rookgassen waardoor:

  • Een rookvrije vluchtweg wordt gegarandeerd
  • De gebouwconstructie beschermd wordt tegen bezwijken
  • De brandweer gericht kan blussen (dit wordt een binnen-aanval genoemd)
  • Rook- en brandschade aan inventaris beperkt wordt

Bijkomstig voordeel: Het RWA-systeem kan gbruikt worden voor dagelijkse ventilatie en zelfs voorzien in daglicht toetreding. Welk ander beveiligingssysteem combineert dergelijke veelzijdige gebruiksmogelijkheden met een zó uitgebreide (brand)preventieve kracht?

Hoe werkt een RWA-systeem?

Bij brand in een gesloten ruimte zullen de hete rookgassen de gehele ruimte vullen. Door het toepassen van luchttoevoer en rookgasafvoerventilatoren worden de rookgassen afgevoerd en onstaat een rookvrije zone. De rookvrije zone is een functie van de rookgasafvoercapaciteit.

Waaruit bestaat een RWA-systeem?

Een RWA-systeem bestaat uit een natuurlijk dan wel mechanisch luchtafvoersysteem en een luchttoevoersysteem. Deze worden geactiveerd door een brandmeldinstallatie. Afhankelijk van de situatie zijn er één of meerdere, al dan niet bedienbare, rookschermen nodig. Het is uiteraard noodzakelijk dat al deze componenten integraal gedimensioneerd worden en naadloos op elkaar aansluiten. Bovendien moet een RWA-systeem, zoals elke technische installatie, periodiek en door vakkundig personeel onderhouden worden.

Hieronder een VIDEO filmpje met het RWA beveiligings systeem in actie (pas op met de audio, schrik niet van de sirene.)